Landshövding Anders Danielsson
Premiärgäst Arena Göteborg

Anders Danielsson, ny landshövding i Västra Götaland och tidigare Generaldirektör på Säpo och Migrationsverket, är huvudperson när affärsklubben Arena Göteborg gör nystart. Intervjuare Helene Bergman.