Program 2018

Huvudpersoner

83.   Måndag 29 januari Arenakväll med landshövding Anders Danielsson

84.   Måndag 5 alt 19 mars Arenakväll med …

85.   Måndag 23 april Arenakväll med …

86.   Måndag 4 juni Arenakväll med …

Arenakväll

Kl 17.15    Förmingel

Kl 18.00   Välkommen, presentation huvudperson

Kl 18.05   Samarbetspartner, presentation

Kl 18.15    Middag

Kl 19.00   Intervju samt frågor

Kl 19.30   Eftermingel