FÖRETAGSKULTUR OCH KOMMUNIKATION ARENALUNCH MED MARIA OCH MATS

Vägen till bättre resultat – Arenalunch onsdag 24 oktober kl 12 Berzelius Bar & Matsal, Södra Vägen 20, Göteborg

Fler och fler inser hur viktigt det är att arbeta med kulturen i företaget, oavsett hur stort eller litet företaget är. Både hur viktigt det är för effektivitet, ökad trivsel och i slutändan självklart – för ett bättre resultat.

Vi kommer att få lyssna på Mats Petré som arbetar med att kartlägga företagskulturer och deras inverkan på social arbetsmiljö och resultatet, samt Maria Wannefalk som har många års erfarenhet av att arbeta med företagskommunikation.

Nästa Arena Göteborg måndag 10 december. Huvudperson den artistiske världstenoren John Kluge. Som vanligt på Stadsteatern vid Götaplatsen. Bokning startar 10 november.