Johan Martinsson, SOM-institutet, Göteborgs universitet

SOM-CHEFEN JOHAN MARTINSSON NÄSTA HUVUDPERSON PÅ ARENA GÖTEBORG

Måndag 27 augusti höststartar Arena Göteborg med huvudperson nummer 86. Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs Universitet, är kvällens profil. Stort fokus kommer att läggas på valet 9 september.

Johan, docent, lektor i statsvetenskap och med värmländsk bakgrund, tillträdde 1 oktober 2017 den nya tjänsten. Han efterträdde då professor Henrik Ekengren Oscarsson.

Johan är verksam vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och har under flera års tid varit nära knuten till SOM-institutet. Han arbetar också som forskningsledare för opinionslaboratoriet LORE, som sedan januari 2017 är en del av SOM.

Johans erfarenhet inom surveymetodologi kommer att vara en viktig resurs när han nu axlar det övergripande ansvaret för SOM-undersökningarna och institutets övriga verksamhet. Hans personliga forskningsområden är väljarbeteenden och miljöopinion.