Medlem

Info för medlemmar i Arena Göteborg

Stadgar och årsmöteshandlingar

Arena Göteborg stadgar HÄR.

Årsmöte 2016, verksamhetsberättelse 2015

Årsmöte 2016, protokoll

Ny medlem

Önskar du bli medlem maila följande kontaktuppgifter till  info@arenagoteborg.nu

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Mobil
  • Mailadress
Medlemsavgift för ett år är 600 kr.
Medlemskap registreras på person men kan faktureras på företag.
All kommunikation med föreningens medlemmar sker digitalt.
Våra aktiviteter är endast tillgängliga för medlemmarna. I mån av plats kan gäst medtas.
Föreningens hemvist är Stadsteatern vid Götaplatsen.
All info om Arena Göteborg finns på https://arenagoteborg.nu
För att få bäst utbyte av ditt medlemskap i Arena Göteborg är det en fördel om du är
  • Aktiv i yrkeslivet i någon form
  • Branschkunnig inom business, kultur, media eller sport
  • Befogenhet att i din position göra affärer i någon form

Välkommen som medlem.