Program 2019

Huvudpersoner

88.   Måndag 14 oktober. Arenakväll med Erik Nord, polischef för Storgöteborg. Intervjuare Lasse Lindberg, Radio88.

Ny plats Casino Cosmopol vid Packhuskajen. Ligger intill Stenpiren Resecentrum med spårvagnslinjerna 1 och 9 samt busslinje 60. Därtill många båtlinjer, inte minst från Hisingsidan. Mellan Casinot och Operan  många parkeringsplatser.

89. Måndag 2 december. Arenakväll med X…

Arenakväll, Casino Cosmopol

Kl 17.15    Förmingel

Kl 18.00   Välkommen, bordsvärdar, presentation huvudperson

Kl 18.05   Samarbetspartner, presentation

Kl 18.15    Middag

Kl 19.00   Intervju samt frågor

Kl 19.30   Eftermingel